Choď na obsah Choď na menu
 


INFORMÁCIA O VD

15. 4. 2009

 

 

 

 

Vodná nádrž Žilina

 

 

 

                           3-6010-1-1

 

vd-rano-1.jpg

 

 

 

 

 

Vodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridora) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

 

 

 

                               vd-rano2.jpg

 

 

 

Vodná nádrž Žilina je vybudovaná hlavne na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Po celej pravej strane od vtoku rieky Varínka až po priehradné teleso - hať v Žiline v smere toku je sypaná hrádza, po ktorej vedie asfaltová cesta. Táto cesta je uzavretá závorami a je sprístupnená len motorovým vozidlám pre účely kontroly a údržby. Lov rýb z hrádze v úseku od Varína po hať je povolený a prístup k nej je po štátnej ceste okolo vodnej nádrže v smere Žilina – Varín. Motorové vozidlo si možno odstaviť na odstavných plochách vedľa tejto cesty pri hati v Žiline, v obci Mojš a vo Varíne.

 

 

 

Po ľavej strane v smere toku je sprístupnená prašnou cestou od obce Strečno po závoru po STK pri Žiline. Zákaz parkovania na trávnatých plochách! Parkovanie vozidiel je povolené len na spevnenej komunikácií.

 

 

 

Okolo celej nádrže z pravej strany je umelo vybudovaný Biokoridor, ktorý slúži na odvod presakovej vody a má zabezpečiť migráciu rýb. Naplňovaný je cez nápustný objekt vo Varíne pri ústi rieky Varínka a vteká do rieky Váh cca po 1800 m pod haťou v Žiline.

 

 

 

 

 

 

 

Výskyt rýb: 

 

 

 

- kapor, zubáč, šťuka, sumec, pstruh dúhový, pstruh potočný, hlavátka, nosáľ, podustva, mrena, jalec hlavatý, boleň, pleskáč vysoký, ostriež, mieň, lieň, karas obyčajný, úhor a ostatné druhy bielych rýb. V úlovkoch najviac prevláda – kapor a nosáľ.

 

 

 

Lov rýb je zaujímavý po celej dĺžke vodnej nádrže z obidvoch strán, pretože tento rybársky revír sa dá prirovnať k toku veľkej rieky. V priebehu dňa dochádza k častému kolísaniu vodného stĺpca počas výroby elektrickej energie.

 

 

 

Hĺbka vody sa pohybuje okolo 2 m pri vtoku Váhu do nádrže, 10 m v strede pri moste pre peších medzi obcami Mojš a Mojšová Lúčka, cca 18 m pri hati v Žiline.

 

 

 

 

 

 

 

Úlovky:

 

 

 

- viď tabuľka zarybnenia a úlovkov na revíroch SRZ Rada Žilina

 

 

 

 

 

 

 

Povolenia na rybolov:

 

 

 

V tomto revíri je možné loviť s povolením na rybol

 

 

Kontakt na rybárskeho hospodára:

 

Ing. Richard Baran, t. č. 0915 722 002, 

 

viac informácií na  www.vdzilina.estranky.sk