Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

 

 
Biokoridor priteká sprava a vpredu vidíme mohutný prúd vody, ktorý vychádza podzemným kanálom priamo z VD a zosilňuje tok vody. Od rieky Varínky po celej dĺžke popri Vodnom diele Žilina preteká biokoridor (umelý potok postavený pri stavbe vodného diela). Jeho dĺžka je asi 9 000 m a prietok má 2 - 8 metrov kubických za sekundu. Ten prechádza aj okolo elektrárne a do Váhu sa vlieva asi kilometer od hlavnej nádrže. V dolnom úseku sa vlieva ešte do umelého jazierka, kde sa zdržiava vodné vtáctvo.

 

Za pár rokov umelé koryto zarástlo stromami a drevinami a zmenilo sa na nepoznanie.VD Žilina bolo z environmentálneho hľadiska neobyčajne zložitá stavba a to tým, že sa nachádza priamo na Váhu, mení zásadne jeho funkciu, ako prirodzeného biokoridoru. V snahe zachovať aspoň časť jeho pôvodných funkcií vznikol návrh tzv. náhradného biokoridoru.

 

Je to náhradný tok, ktorý vytvára spojenie hornej a dolnej hladiny diela, čím čiastočne preklenuje tzv. barierový efekt prehradenia toku. Svojou pobrežnou zelenou súčasne nahradí zlikvidované biotipy pozdĺž koryta Váhu. Je situovaný po pravej strane, pričom jeho šírka je mnimálne 5 až 7 metrov, s rýchlosťou toku O,6 až 0,9 m/s. Do tohto toku sú zaústené aj všetky pravostranné prítoky, čím sa vytvára prirodzený prietokový režim malej riečky.

prev.galeria žiliny

 

Obrázok

 

 

Prietok v biokoridore.

Obrázok

Obrázok

foto.b - r