Choď na obsah Choď na menu
 


Ryby bez lovnej miery.

30. 7. 2008

 Lovná miera rýb nie je ustanovená pre tieto druhy rýb:


a) belièka európska (Alburnus alburnus),
b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
d) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
f) býčkovec amurský (Percottus glenii),
g) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
h) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
i) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j) hlaváč bieľloplutvý (Cottus gobio),
k) hrebenačka fàkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
n) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček èierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
bb) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
cc) veslonos americký (Polyodon spathula),
dd) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ee) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).