Choď na obsah Choď na menu
 


Lovné miery.

30. 7. 2008


Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:


a) amur biely (Ctenopharyngodon idella)     60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius)                     40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho)      70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)         20 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)    20 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus)                     20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus)         45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio) zdomácnená forma 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca)                            25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota)                   35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus)              40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)             25 cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus)             20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa)          20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama)            30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus)                   30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)  25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)     25 cm
v) sih maréna (Coregonus maranea)         25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled)                  25 cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis)       25 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis)                     70 cm
z) šťuka severná (Esox lucius)                      60 cm
a) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix)             45 cm
bb) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis)        45 cm
cc) úhor európsky (Anguilla anguilla)                                  45 cm
dd) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)                   50 cm
ee) zubáč volžský (Stizostedion volgensis)                         35 cm