Choď na obsah Choď na menu
 


SPRÁVA HOSPODÁRA VD ŽILINA 2016

Správa

rybárskeho hospodára na VN Žilina a Biokoridore za rok 2016.

 

Znečistenie vody, úhyn rýb väčšieho rozsahu a iné väčšie nedostatky po ekologickej stránke neboli zistené. No v jarnom období, v mesiaci máj, som vyzbieral 22 ks uhynutých rýb a to 9 kaprov o hmotnosti od 2,5 do 10 kg, 3 pleskáče vysoké, 1 šťuku o približnej hmotnosti 15 kg a dĺžke 120 cm, hlavátku podunajskú o dĺžke 75 cm, niekoľko nosáľov a karasov. V mesiacoch september a začiatkom októbra bol zaznamenaný značný úhyn hrebenačky fŕkanej a to o veľkosti 12 do 15 cm. V tomto období som zaznamenal aj zvýšený výskyt siníc, voda v niektorých úsekoch bola úplne hnedá a úlovky rýb boli veľmi slabé.

V mesiaci február až júl som sa venoval výrobe, osádzaniu, čisteniu, kontrole a následnému vybratiu hniezd na neres rýb. Celkom bolo osadených viac ako 150 hniezd, z toho 40 ks mi pomohli vyrobiť a osadiť dobrovoľní členovia SRZ zo Žiliny a Bytče, samostatne vyrobil p. Tibor Huraj 5 ks a tieto umiestnil v lokalite Strečno pod družstvom, p. P. Bienek, J. Knapec a kol. vyrobili v mesiaci apríl po mojom návode 12 ks v lokalite pod dolným ostrovom. V mesiaci jún som vyrobil a osadil štyri pokusné hniezda na neres pleskáča vysokého.

Celkovo neres bol úspešný, na hniezda sa postupne neresili ostrieže, zubáče, plotice, pleskáče vysoké a býčky ( pravdepodobne piesočné).

Zubáčové-hniezda,-úhor,-šťuka-2009-057.jpg

Lov rýb prebiehal počas celého roka, nakoľko nádrž bola zamrznutá len veľmi krátky čas a to len niekoľko dní v mesiaci január. Počas roka bol lov rýb vcelku dobrý, lovili sa hlavne kapry, ktoré boli vysadené v predchádzajúcom roku, nosále, v letnom období zubáče a amury, na jeseň hlavnou lovnou rybou boli ostrieže a šťuky. V priebehu roka sa ulovilo niekoľko trofejných rýb a to kapry o hmotnosti od 15 kg, 22 kg do 23,75 kg, zubáče o dĺžke 80 - 100 cm, šťuky a ostrieže.

Hlavnou potravou pre všetky druhy rýb na VN Žilina bol tohtoročný a minuloročný poter a malé rybičky, nakoľko sa ich nachádza po pravidelnom už 10-ročnom osadzovaní hniezd

v nádrži veľké množstvo. Bežne boli ulovené kapry, pleskáče, dokonca aj nosále rybármi prívlačou alebo na rybku.

Najviac loviacich návštevníkov bolo zo ZO SRZ Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča, K.N.M.a Martin.

Dňa 22.4. sa uskutočnila brigáda na čistení brehovej časti z pravej strany nádrže v časti Mojš až po lanopás pred Varínom a pomocou kajakov aj horný ostrov študentmi Gymnázia Varšavská zo Žiliny. Pre uvedené čistenie odpadu som poskytol dva balíky vriec a po komunikácií s riaditeľom Vodného diela a.s. bol tento odvezený na skládku. Dňa 29.4. zorganizoval VÚC brigádu na čistení nádrže a bola vyčistená pravá i ľavá strana hrádze od hate v Žiline po most pri obci Mojš a Mojšova Lúčka.

brygada2016.jpg

 

 

 

 

V mesiaci máj – 11.teho som zorganizoval a zabezpečil vyčistenie pobrežných pozemkov v úseku od Mojšovej Lúčky po vtok Váhu do nádrže pri obci Strečno. Prácu vykonalo 15 chovankýň Reedukačného centra v Lietavskej Lúčke spolu s vychovávateľmi a riaditeľom. Bolo vyzbieraných 55 vriec odpadu, ktorého odvoz som zabezpečil pomocou pracovníkov VD ŽA. Za bezplatný dovoz a odvoz chovankýň, (čo predstavovalo vzdialenosť cca 45 km, ktorú vykonalo každé motorové vozidlo) z Lietavskej Lúčky a späť, patrí poďakovanie pánom Ing. J. Vicenovi, J. Holešovi a J. Drábikovi. Dňa 23.11. som sám počas služby vyčistil brehové územie od mosta pri Mojšovej Lúčke po osadu Zlatné pri Strečne a vyzbieral som 8 vriec odpadu, ktorý po sebe zanechali loviaci rybári. Tento odpad bol po mojej požiadavke ešte v ten deň odvezený zamestnancami VD ŽA. V priebehu roka som postupne rozdával loviacim rybárom plastové vrecia a keď boli naplnené odpadom, tak som požiadal o ich odvoz pracovníkov VD ŽA.

Kormorány sa snažili loviť počas celého roka, no najviac ich bolo v mesiacoch január, február, marec a na jeseň prvý veľký kŕdel priletel už 7.11.2016. Neletálnym plašením som ich pravidelne plašil a následne vytlačil z VN ŽA, no v priebehu celého roka pravidelne lovilo cca 15 ks, ktoré už boli voči plašeniu odolné a prelietavali po nádrži.

Na VN ŽA počas celého roka okrem kormoránov lovilo cca 20 ks volaviek, niekoľko párov rybárikov, v zimnom období aj viac ako 50 kačíc bielych, veľké množstvo čajok, potápok a ostatných vodných druhov vtákov. Vydry lovia na VN a biokoridore už viac rokov.

Zaujímavý úkaz na VN ŽA - veľmi úspešný spoločný lov malých rýb kačicami obyčajnými, ktoré tento spôsob pravdepodobne odpozerali od kačíc bielych a kormoránov.

 

Zarybnenie v roku 2016 :

Úhor rozkŕmený -( priem. dĺžka 12 cm ) 1 000 ks

Pstruh dúhový 2 - ( priem. dĺžka 30 cm ) 600 kg

Kapor K 2 - ( priem. dĺžka 40 cm ) 6.000 kg

Amur 2 – 3 - ( priem. dĺžka 40 cm ) 300 kg

Zubáč veľkoústy - ( priem. dĺžka 12 cm ) 12 000 ks

Šťuka Š 1 - ( priem. dĺžka 35 cm ) 150 kg

 

Brigáda,-PD-022-násada.jpg

 

Ryby a rybolov bol v letných mesiacoch rušený návštevníkmi, ktorí bezohľadne požívali vodné skútre. Svojím jazdením rušili neres rýb, poškodzovali rybiu osádku, narušovali vlnami brehy nádrže, ohrozovali bezpečnosť člnov na vodnej hladine a svojím hlukom znepríjemňovali pobyt všetkým rekreujúcim sa návštevníkom.

V mesiaci august a september nastal problém s parkovaním vozidiel loviacich rybárov a to hlavne v dolnej časti nádrže v úseku od hate po lodenicu. Mestská polícia začala ukladať pokuty za parkovanie vozidiel na tráve vedľa cesty v úseku pod STK po hrádzu ( stalo sa to v troch prípadoch ), čo v predchádzajúcich rokoch nikdy nebol problém. Doteraz platí dohoda VD Žilina o prístupe motorových vozidiel a parkovaní. Po prijatí tejto informácie som požiadal o stretnutie riaditeľa VD Žilina a na rokovaní som sa dozvedel, že oni nemajú s touto aktivitou mestskej polície nič spoločné a pravidlá pre rybárov platia ďalej. Na to som s týmto problémom oslovil pracovníkov SRZ Rada Žilina, odboru OTV, ktorí následne rokovali so zástupcami mestskej polície a situácia sa na VN ukľudnila. No je potrebné tento problém doriešiť, nakoľko sa môže kedykoľvek v budúcnosti opakovať, pretože si na okolie nádrže robia nároky aj iné občianske združenia a aktivisti.

Tohto roka sa neuskutočnili v mesiaci august na VN ŽA detské preteky pre Žilinský kraj, ktoré boli pravidelne organizované 4 roky a to z dôvodu, že zo strany vedenia SRZ nebola prejavená žiadne podpora a za dobrovoľnú prácu a sponzorstvo ani vyjadrené žiadne poďakovanie alebo ocenenie.

Spracoval: Ing. Richard Baran

V Žiline 2.1.2017

Výlovy,-Miro-60,-zarybnenie-021.jpg

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.